Strona korzysta z plik�w cookie w celu realizacji us�ug zgodnie z Polityk� dotycz�c� cookies. Mo�esz okre�li� warunki przechowywania lub dost�pu do cookie w Twojej przegl�darce.
Kliknij zgadzam sie aby ta informacja nie pojawiala sie wiecej.

Liczba odwiedzin:
85193
 

MEYO

Aluminiowy wzek spacerowy typu parasolka, o nowoczesnym kszta?cie konstrukcji, Du?e (?rednica 15cm), przednie obrotowe ko?a z mo?liwo?ci? blokady u?atwi? poruszanie nawet na wyboistych chodnikac...

Przedstawiamy Pa�stwu szerok� ofert� w�zk�w dzieci�cych kilku najwi�kszych producent�w, takich jak: U nas znajd� Pa�stwo kompetentn� obs�ug� i mi�� atmosfer�, a przede wszystkim niskie ceny. Podstawowym celem naszej firmy jest troska o dobro dziecka, jego zdrowie, komfort i wygod�. Cały czas wzbogacamy nasz asortyment i dbamy aby proponowane przez nas produkty by�y najwy�szej jako�ci, a wzornictwo odpowiada�o wymaganiom nowoczesnej rodziny.

Nasza hurtownia jest usytuowana przy ul. Glebowej 40 A w Poznaniu (prowadzimy r�wnie� sprzeda� detaliczn�). Hurtownia otwarta jest: od poniedzia�ku do pi�tku w godzinach 10.00 - 20.00, w soboty 10.00 - 16.00.

P�ATNO�� - TYLKO GOT�WKA

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si� z nasz� ofert� online. Zainteresowanych prosimy o wype�nienie formularza na stronie Kontakt w celu przes�ania aktualnej oferty cenowej.

Za po�rednictwem naszego serwisu mo�na sk�ada� tak�e zam�wienia. Jeste�my przekonani, i� taki w�a�nie spos�b robienia zakup�w zaoszcz�dzi Pa�stwa cenny czas, nie narazi na stanie w ulicznych korkach aby dojecha� do sklepu. Jest wiele zalet, kt�re mo�na wymienia� bez ko�ca. Tak wi�c nie pozostaje nam nic jak zaprosi� Pa�stwa na udane zakupy.

Copyright by wozkidzieciece.net.pl | Wszelkie prawa zastrze�one